Mitä puhe- ja draamataide on?

Jokaisella ihmisellä on oma yksilöllinen ääni. Äänen ja elekielen avulla hän tuo esille ajatuksiaan, tunteitaan ja persoonallisuuttaan.

Puhe on myös tärkeä väline ihmisten kanssakäymisessä. Puheen toinen puoli on kuunteleminen, joka mahdollistaa toisen ihmisen ymmärtämisen ja yhteyden luomisen.

Draama on tämän yhteyden esittämistä muille. Näytteleminen perustuu havainnointiin, elämän tarkastelemiseen ja siihen eläytymiseen.

Puhe- ja draamailmaisua varten taiteilija tarvitsee koulutetun instrumentin, joka koostuu sekä äänen että kehon vapaasta käyttömahdollisuudesta. Hän tarvitsee myös kokemusta ja tietoa instrumenttinsa monimuotoisesta käyttämisestä. Koulutuksen aikana opiskelija työstää laajan kirjon tekstiaineistoa epiikan, lyriikan ja draaman alueilta.

Ilmaisutaiteilijan ammattikuvaan liittyvät oman itsensä kehittäminen ja ympäröivän maailman tiedostaminen. Koulutuksen aikana perehdytään mm maailmankirjallisuuteen, filosofiaan, luonnonhavainnointiin, pedagogiikkaan ja muihin taiteisiin.

 
Puhe- ja draamataidekoulutuksessamme on kolme painopistettä:
kerronta, lausunta ja näyttelijäntyö

Kertojana oppii välittämään eläviä mielikuvia muille. Kertoja luo äänellään ja eleillään maailman, johon kuulija astuu sisään ravitsemaan sydäntään ja mieltään.

Lausujana oppii elämään hyvin herkkien tunnevivahteiden vaihtelevassa virrassa. Runo on viisautta, tunnekokemusta ja oivallusta tiiviissä muodossa, jossa hiljaisuuskin puhuu. Lausuja voi avata syviä, unohtuneita kerroksia kuulijassa.

Näyttelijänä oppii esittämään inhimillisyyden eri ilmentymiä. Näyttelijä hallitsee jo tarinankerronnan ja lausunnan, hän osaa välittää mielikuvia ja tunteita. Näytelmässä hän ei tee sitä yksin vaan yhteydessä rooliinsa, kanssanäyttelijöihinsä ja yleisöön. Tämä vaatii sitä kaikkein vaikeinta: läsnäoloa hetkessä tässä ja nyt.

 

Opiskeltavat aineet

Liikunnalliset aineet:

-Kreikkalainen viisiottelu, miekkailu, Bothmer-voimistelu, tanssi .

 
Taiteelliset aineet:

-Puheäänen kouluttaminen, kerronta, lausunta, näyttelijäntyö, improvisaatio.
-Eurytmia, maalaus, muovailu, piirtäminen, laulu, luova kirjoittaminen.

 
Teoreettiset aineet:

-Steinerpedagogiikan perusteet, didaktiikka, filosofia ja psykologia. Kirjallisuuden ja näyttämötaiteen historia, tyylioppi.
-Puhetaideterapian alkeet. Fenomenologinen tutkimus. Esseet, referaatit ja tutkielma.

 
Harjoittelujaksot kouluissa luokat 1-12.