Hakeminen

Hakeminen puhe- ja draamataideopintoihin tapahtuu jättämällä vapaamuotoinen hakemus sähköisesti 1.4. mennessä. Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun ja valintakurssille kesäkuun alussa.

 

Valinnat

Puhe- ja draamataiteen opintosuunnan kollegio valitsee hakijoista 12-15 opiskelijaa, joiden arvioidaan omaavan riittävät edellytykset: ilmaisullisen lahjakkuuden, hyvän yleisterveyden sekä henkilökohtaisen motivaation lähteä vaativan harjoittelun tielle. Opinnot ovat kokopäiväisiä.

Ryhmän rajoitettu koko takaa opiskelijoille intensiivisen henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen opintojen puitteissa.

 

Opintomaksut

Opintovuonna 2021-2022: 2400 euroa/ vuosi (1.vuonna opintomaksu maksetaan kahdessa erässä, jatkossa neljässä)
Muutokset jatkossa mahdollisia.

Lähemmät tiedustelut korkeakoulun toimistosta tai suoraan vastaavalta opettajalta.