Puhe- ja draamataiteen nelivuotiset opinnot tarjoavat monipuolisen ilmaisutaiteen ohjaajan koulutuksen.

Missä on elävä sana? Miten elävä sana ilmenee ihmisen puheessa, hahmossa, toisten ihmisten ja maailman kohtaamisessa? Sanallisen ja sanattoman ilmaisun kautta persoonallisuus ja minuus välittyvät maailmalle.

Koulutus herättää ja kasvattaa yksilön luovia voimia ja antaa työvälineet ilmaisupedagogin työhön sekä alan taiteilijan valmiudet. Opiskelija saa steinerpedagogisen ilmaisutaiteen aineenopettajan perusvalmiudet.

Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan oman taiteilijan tien ja yksilöllisen äänen löytäminen.

Opiskelu on kokopäiväistä. Koulutuksen painopisteet ovat tarinankerronta (story-telling), runonlausunta ja näyttelijäntyö.

Vastaava opettaja:

Oliver Ifill, M.Ed, puhe- ja draamataiteen opettaja, puhetaideterapeutti, hoitopedagogi    

Puhe- ja draamataiteen opiskelijat kertovat: