Steinerpedagogista tutkimusta Snellman-korkeakoulussa

Snellman-korkeakoulussa opiskelevat tulevat steinerkoulun luokanopettajat tekevät opintojensa viimeisellä eli 4. vuosikurssilla tutkielman.

 
Opettajaopiskelijoiden valitsemat tutkimusaiheet voidaan yleisesti jakaa kahteen teema-alueeseen: steinerpedagogiseen didaktiikkaan (opetusoppi) ja eri oppiaineisiin (metodiikka; menetelmäoppi).

 
Tutkielmia voi tilata paperikopioina Snellman-korkeakoulun toimistosta (hinta 10.00 €/kpl sisältää postituskustannukset). Osa tutkielmista on saatavissa myös sähköisinä versioina.

 
Vuosien 2008-2015 aikana luokanopettajalinjalla on tehty tutkielmia mm. seuraavista aiheista:

 
2015

Elävät muodot pedagogiikan tukena.

Goethenistisen arkkitehtuurin muotokieli steinerkoulurakennuksissa

Tytöt, pojat ja Steiner.  Steinerpedagogiikkaa sukupuolten välisen tasa-arvon näkökulmasta

Englannin opetus steinerkoulun 1.-8. luokilla.”Tekemällä ajattelijaksi, kuulemalla puhujaksi”

Matka muuntumiseen. Kemian opettamisesta steinerkoulun 7. luokalla

 
2014

Kohti moraalista mielikuvitusta. Steinerkoulun moraalikasvatuksesta

”Meidän luokka” lapsen kasvun ja oppimisen tukena steinerkoulussa

Silta maailmaan. Taiteellinen lähestymistapa eläinopin opetuksessa steinerkoulun 4. luokalla

Kasviopin opetus steinerkoulun 5. luokalla

Yksi ja yhteinen maailma. Aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen steinerkoulussa

Murrosikäinen nuori – sillan rakentaja. 12 nuoren haastattelututkimus

 
2013

Meditatiivinen työskentely steinerkoulun luokanopettajan työvälineenä

Sisäisten kuvien maailma. Kuvallistava opetusmenetelmä steinerkoulussa

Vuodenkierto käsillä. Vuodenaikatyöt steinerkoulun 1.-8. luokilla

Sivellin suurennuslasina. Maalaamisen merkitys luonnontiedon opetukselle

Tasapainoilua elämän trapetsilla. Sirkus steinerkoulussa

Antiikin anti. Kreikan historian opetus steinerkoulun 5. luokalla

 
2012

Steinerpedagoginen auktoriteetti luokanopettajavaiheessa

Sampoa takomassa. Kalevala neljäsluokkalaisen kasvun tukena steinerkoulussa

Mediakasvatus steinerpedagogiikassa. Aikalaiskoulun kasvuhaaste

Sensomotoriset harjoitteet oppimisen tukena. Varhaiskehityksen merkitys

Matka kolmeen ikivanhaan kulttuuriin: Intia, Persia ja Mesopotamia

Liikkeen terapeuttisuus steinerpedagogiikassa

 
2011

Lastensairaudet – taistelun aikaa

Ihmisopin opetus steinerkoulun 7. luokalla

Lukivaikeus – ongelma ja lahja

Tähtitiedon opetus steinerkoulun 7. luokalla

Satujen merkitys steinerkoulun alkuopetuksessa

Laulamisen puolesta

 
2010

Kvinttitunnelmasta nuottikirjoitukseen. Oppilas muusikkona, jäljittelijästä itsenäiseksi musiikin ilmaisijaksi.

Muotopiirustus kasvatuksen tukena steinerkoulussa

Miksi taistella tuulimyllyjä vastaan? Temperamenttikasvatus steinerkoulussa

Puhe kasvatuksen tukena

Maalaaminen steinerkoulussa luokilla 4-6

Murrosikäiset ja heidän opettamisensa steinerkoulussa

Fysiikan opetus steinerkoulun 6. luokalla

 
2009

Luomiskertomus steinerkoulun 3. luokalla

Vihkotyöskentely oppimis- ja opetusmenetelmänä steinerkoulussa

Maantiedon opetus steinerkoulun 6. luokalla

Oppikirjaton opetus steinerkoulussa

Koulukiusaaminen

Äidinkielen jäsentävä voima. Steinerpedagogisen äidinkielenopetuksen teoria ja käytäntö steinerkoulun 1.-8. luokilla

 
2008

Puutarhan ja maanhoidon opetus steinerkoulussa

Fysiikan opetus steinerkoulun kuudennella luokalla 12-vuotiaan nuoren kehityskohta

Muunneltava luokkatila alkuopetuksessa

Steinerkoulun 1.-8. luokkien retki- ja leiritoiminta

12-vuotiaan kasvun tukeminen liikunnan opetuksessa steinerkoulussa

Hella Loewen terapeuttinen muovailumetodi