Huom. Tutkintouudistus käynnissä:
Steinerkoulun luokanopettajakoulutus 300 op
- 1. vaihe, perus- ja aineopinnot (yleisopinnot + 2 vuotta) 180 op
- 2. vaihe, syventävät opinnot (2 vuotta) 120 op

Ks.http://bit.ly/msnellu

Tutkintorakenne 280 op (Tutkintovaatimukset 14.2.2008)

 

Yleisopinnot / Johdantovuosi steinerpedagogiikkaan 60 op

Perusopinnot, kasvatus ihmisyyteen 35 op

Aineopinnot I, kasvatus opettajuuteen 25 op

(Kts. yleisopintojen sisältö)

 

Pääaineopinnot / Steinerpedagogiikka 220 op

(Sis. opettajan pedagogiset opinnot 75 op)

 

Aineopinnot II 25 op

Filosofia ja antroposofia 5 op

Kasvatuksen filosofia ja historia 3 op

Kasvattajan itsekasvatus 3 op

Lapsen ja nuoren kehitysvaiheet sekä kehityspoikkeamat 3 op

Opetussuunnitelman perusteet ja steinerkoulun opetussuunnitelma 3 op

Yleisdidaktiikka ja -metodiikka 3 op

Sosiaaliset taidot, yhteisö ja yhteiskunta 2 op

Opetushallinnon perusopinnot 3 op

 

Monialaiset opinnot 70 op

Johdanto: Kasvatus ja opetus tietoon ja taitoon

Yleisdidaktiikasta ainedidaktiikkaan 1 op

Alkuopetus 2 op

Humanistiset aineet 5 op

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet 16 op

Taito- ja taideaineet 46op

Kuvataide (14 op)

Puhe- ja draamataide (12 op)

Musiikki (5 op)

Liikunta ja eurytmia (8 op)

Kädentyöt (4 op)

Ympäristökasvatus (3 op)

 

Muut opinnot/valinnaiset opinnot 10 op

Hops, viestintäopinnot sekä valinnaiset opinnot

 

Syventävät opinnot 30 op

Havainnointimenetelmäopinnot

Tutkimusmenetelmäopinnot

Opinnäytetyöt, tutkielma

 

Sivuaineopinnot 50 op

Äidinkieli ja kirjallisuus, I sivuaine 25 op

Valinnainen II sivuaine 25 op

 

Opetusharjoittelut 35 op

I Oppipoikavaihe 4 op

II Kisällivaihe 20 op

III Erityis- / hoitopedagoginen harjoittelu 4 op

IV Mestarivaihe 7 op