Snellman-korkeakoulussa suoritettavan steinerkoulun luokanopettajan tutkinnon opinnot perustuvat perusopetus- ja lukiolakiin ja niiden pohjalta annettuun asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.
Asetuksessa Opetushallitus on saanut valtuutuksen antaa määräykset, jotka koskevat steinerkoulun opettajien kelpoisuuksia. Opetushallitus on päättänyt kelpoisuuteen vaadittavista riittävistä opinnoista steinerpedagogiikkaan perustuvassa opetuksessa määräyksessä 40/011/2010 seuraavasti:

1. Perusopetus

1.1. Luokanopetus
Luokanopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on suorittanut Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisen opintosuunnan mukaisen 280 opintopisteen laajuisen luokanopettajan tutkinnon (tutkintovaatimukset 14.2.2008) sekä lisäksi joko tutkintoon kuuluvina tai erillisinä opinnot kahdessa perusopetuksen oppimäärään sisältyvässä yhteisessä aineessa, joista toisen on oltava muu kuin taito- tai taideaine. Kummassakin aineessa opintojen tulee olla yliopiston opettajankoulutuksen mukaiset tai niitä vastaavat laajuudeltaan vähintään 25 opintopistettä tai vähintään 15 opintoviikkoa.
Snellman-korkeakoulun steinerkoulun luokanopettajan tutkinnon opintojen vahvistettu koulutuslaajuus on 280 opintopistettä, joista syventävien sivuaineopintojen osuus on 50 op (30 ov) eli 2 x 25 op (2 x 15 ov).
Ennen vuotta 2000 sivuaineopinnot järjestettiin aina ajallisesti kokopäiväisen opinto- tai työajan ohessa suoritettavina, jotta 1) opintoihin sai enemmän valinnaisuutta (ryhmäkoko oltava noin 20 ihmistä) ja 2) myös työelämässä jo toimivat luokanopettajat voivat hankkia kelpoisuuden.
Syksyn 2000 jälkeen toinen kelpoisuuteen kuuluvasta sivuaineopintokokonaisuudesta sisällytettiin kokopäiväopintojen ohjelmaan, mutta toinen 25 op:n kokonaisuus jätettiin edelleen opinto- ja työajan ohessa (kesä- ja viikonloppuopintoina) suoritettavaksi. Näin Snellman-korkeakoulu palvelee myös entisiä opiskelijoitaan ja muita kiinnostuneita, jotka voivat suorittaa sivuaineopintoja myös täydennyskoulutuksena.
Luokanopettajalinjalla on päätetty, että kokopäiväopintojen ohjelmassa suoritettava sivuaine on kaikilla äidinkieli ja kirjallisuus. Tästä sivuaineesta ei peritä erillistä opintomaksua.

Opintovuonna 2020-2021 on käynnissä kuvataiteen sivuaineopinnot.