Vapaamuotoiset hakemukset, joista henkilötietojen ja lyhyen elämäkerran lisäksi ilmenevät aiemmat opinnot ja työkokemus (liitteenä todistusjäljennökset) sekä perustelut koulutukseen hakemiselle, toimitetaan korkeakoulun toimistoon määräaikaan mennessä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.
 
Valintakriteerit:

1. Ylioppilastutkinto tai vastaavat opinnot
2. Snellman-korkeakoulun yleisopintojen tai vastaavien opintojen suorittaminen (johdantovuosi steinerpedagogiikkaan; orientoivat opinnot, perusopinnot ja aineopinnot 1.
3. Riittävä kokemus työskentelystä lapsiryhmien kanssa (yhteensä vähintään kuusi viikkoa)
4. Soveltuvuus steinerpedagogisiin jatko-opintoihin

    - Sisäinen kehityskyky ja harjoitteleva asenne
    - Valmius opiskeluprosesseihin tiedollisella ja taidollisella alueella (itsekasvatus; ajattelukyvyn, havainnointikyvyn sekä tunnealueen kehittäminen; ihmissuhde-, vuorovaikutus- sekä kädentaitojen kehittäminen)
    - Valmius työ- ja opetusharjoitteluun myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella

5. Soveltuvuus steinerkoulun luokanopettajan ammattiin.
 
Valinnan suorittaa Snellman-korkeakoulun ohjesäännön mukaisesti hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella steinerpedagogisen opintosuunnan opettajakollegio, joka kuulee valintakokouksessa myös yleisopintovuoden opettajia.

 

Luokanopettajakoulutus opintomaksut

Opintovuonna 2019-2020: 2400 euroa /vuosi (2.vuodesta lähtien maksetaan neljässä erässä)
Muutokset jatkossa mahdollisia.

Sivuaineopinnot 900 euroa/ 25 op. Äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaine sisältyy opintomaksuun.

Kaikki päätoimiset opiskelijat ovat oikeutettuja yleisiin opiskelijaetuuksiin.