Valintakriteerit:

  1. Ylioppilastutkinto tai vastaavat opinnot
  2. Riittävä kokemus työskentelystä lapsiryhmien kanssa (yhteensä vähintään kuusi viikkoa)
  3. Soveltuvuus steinerpedagogisiin jatko-opintoihin (sisäinen kehityskyky ja harjoitteleva asenne; valmius opiskeluprosesseihin tiedollisella ja taidollisella alueella: itsekasvatus; ajattelukyvyn, havainnointikyvyn sekä tunnealueen kehittäminen; ihmissuhde-, vuorovaikutus- sekä kädentaitojen kehittäminen; valmius työ- ja opetusharjoitteluun myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella; soveltuvuus steinerkoulun luokanopettajan ammattiin.
  4. Riittävät terveydelliset valmiudet

Aiemmat opinnot ja työkokemus (liitteenä todistusjäljennökset) sekä perustelut koulutukseen hakemiselle, toimitetaan korkeakoulun toimistoon määräaikaan mennessä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.

Valinnan suorittaa Snellman-korkeakoulun ohjesäännön mukaisesti hakemuksen, ennakkotehtävien ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella steinerpedagogisen opintosuunnan opettajakollegio

Yleisopintovuoden hyväksytysti suorittaneet hakijat: steinerpedagogisen opintosuunnan opettajakollegio kuulee valintakokouksessa myös yleisopintovuoden opettajia.

Hakuohjeet

Haku luokanopettajakoulutuksen toisen vaiheen koulutukseen (120 op) syksyllä 2021

Opintomaksut

Luokanopettajan koulutus, opintomaksut

Opintovuonna 2022-2023: 2400 euroa /vuosi (2.vuodesta lähtien maksetaan neljässä erässä)
Muutokset jatkossa mahdollisia.

 

Kaikki päätoimiset opiskelijat ovat oikeutettuja yleisiin opiskelijaetuuksiin.