Valintakriteerit:

  1. Ylioppilastutkinto tai vastaavat opinnot
  2. Snellman-korkeakoulun steinerpedagogiikan yleisopintojen tai vastaavien opintojen suorittaminen (johdantovuosi steinerpedagogiikkaan; orientoivat opinnot, perusopinnot ja aineopinnot 1.)
  3. Riittävä kokemus työskentelystä lapsiryhmien kanssa (yhteensä vähintään kuusi viikkoa)
  4. Soveltuvuus steinerpedagogisiin jatko-opintoihin (sisäinen kehityskyky ja harjoitteleva asenne; valmius opiskeluprosesseihin tiedollisella ja taidollisella alueella: itsekasvatus; ajattelukyvyn, havainnointikyvyn sekä tunnealueen kehittäminen; ihmissuhde-, vuorovaikutus- sekä kädentaitojen kehittäminen; valmius työ- ja opetusharjoitteluun myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella; soveltuvuus steinerkoulun luokanopettajan ammattiin.
  5. Riittävät terveydelliset valmiudet

Aiemmat opinnot ja työkokemus (liitteenä todistusjäljennökset) sekä perustelut koulutukseen hakemiselle, toimitetaan korkeakoulun toimistoon määräaikaan mennessä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.

Valinnan suorittaa Snellman-korkeakoulun ohjesäännön mukaisesti hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella steinerpedagogisen opintosuunnan opettajakollegio, joka kuulee valintakokouksessa myös yleisopintovuoden opettajia.

Hakuohjeet

Opiskelijahaku Snellman-korkeakoulun luokanopettajakoulutukseen OHJEET 2020

 

Luokanopettajan koulutus, opintomaksut

Opintovuonna 2020-2021: 2400 euroa /vuosi (2.vuodesta lähtien maksetaan neljässä erässä)
Muutokset jatkossa mahdollisia.

Sivuaineopinnot 900 euroa/ 25 op. Äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaine sisältyy opintomaksuun.

Kaikki päätoimiset opiskelijat ovat oikeutettuja yleisiin opiskelijaetuuksiin.