Perus- ja aineopinnot 180 op, syventävät opinnot 120 op

Steinerkoulun luokanopettajakoulutukseen haetaan suoraan tai steinerpedagogiikan yleisopintojen jälkeen luokanopettajaopintojen 2.vuodelle.

Steinerpedagogiset luokanopettajan opinnot tähtäävät ensisijaisesti kasvattajan ja opettajan työn vaatimien kykyjen kehittämiseen. Opintojen tärkeä päämäärä on taju aikuisen ihmisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuuksista. Koko elämän jatkuva oppiminen merkitsee harjoittelevaa elämäntapaa. Itse kasvussa oleva aikuinen voi ymmärtää ja tavoittaa kasvavan lapsen.

Steinerkoulussa pyritään kehittämään koko opetus- ja oppimistilanne taiteelliseksi, luovaksi tapahtumaksi. Opettajan on kehitettävä itsessään sitä samaa herkkyyttä ja rehellistä oleellisen etsintää, mitä on taiteilijassa. Opettamisen tulisi olla taidetta ja opettajan kasvatustaiteilija.

Vastaavat opettajat:

Päivi Kallius, steinerpedagogi
Markku Niinivirta, FT, steinerpedagogi

Steinerkoulun luokanopettajan tutkinnon opinnot antavat Opetushallituksen määräyksen 40/011/2010 mukaisen kelpoisuuden steinerkoulun luokanopettajan tehtävään.

Huom. Koulutusta ollaan kehittämässä 300 op:n laajuisiksi opinnoiksi (perus- ja aineopinnot, 3 vuotta, 180 op, syventävät opinnot, 2 vuotta, 120 op).

Toistaiseksi voimassa oleva jaksotus:

I vuosi

  1. Steinerpedaogiikan Yleisopinnot, kokopäiväopintoina tai kaksivuotisena viikonloppuopintoina. Orientoivat perus- ja aineopinnot. (60 op)

II vuosi

Steinerpedagogiset aine-, monialaiset- ja sivuaineopinnot. 1.opetusharjoittelu/tutustuminen steinerkoulussa.

III vuosi

2. opetusharjoittelu steinerkoulussa (syysopintokausi). Steinerpedagogiset aine-, monialaiset-, syventävät- ja sivuaineopinnot. 3. opetusharjoittelu/tutustuminen steinerpedagogisessa erityiskoulussa.

Yhteensä 180 op

IV-V vuosi

Steinerpedagogiset aine-, monialaiset-, syventävät- ja sivuaineopinnot. 4. opetusharjoittelu/päättöharjoittelu steinerkoulussa.

Tämän lisäksi suoritetaan sivuaineopinnot (2 x 25 op). Kokopäiväopintoihin opintojen aikana kuulu pakollisena äidinkieli ja kirjallisuus (25 op). Valinnainen toinen sivuaine (25 op) järjestetään opintojen tai työn ohella tapahtuvina kesä- ja viikonloppuopintoina.

Yhteensä 120 op

Tiedustelut

Steinerpedagogisia luokanopettajaopintoja koskevissa kysymyksissä ota yhteys:

Perus- ja aineopinnot 180 op:

paivi.kallius(at)s-k.fi

markku.niinivirta(at)s-k.fi

Syventävät opinnot 120 op: 

eeva.raunela(at)s-k.fi

markku.niinivirta(at)s-k.fi