Lauluvuosi 60 op

Lauluopinnot / Snellman-korkeakoulun itsenäinen sivutoimiyksikkö

Opintovuosi 2020-2021

Lauluvuosi ja lauluopinnot ovat tarkoitettuja kaikille laulusta kiinnostuneille hakijoille, joilla toivomme jo olevan aiempaa kokemusta laulamisesta. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Teemme yhteistä matkaa jokaisen oman lauluäänen ja lauluilon äärelle tarkoituksena koskettaa inhimillisen kasvun lähteitä. Lauluvuosi toimii johdantovuotena lauluopintoja varten, joiden tavoitteena on Werbeck-laulukoulun laulunopettajan ja/tai kuoronjohtajan tai lauluterapeutin ammatti.

Opintojen sisältö:
Lauluvuoden monimuoto-opinnot koostuvat mm. yhteisistä lauluharjoituksista, laulun yksityistunneista, ensemble- ja kuorotyöskentelystä, kuorokonserteista, säestystunneista, instrumenttiopetuksesta, musiikin teoriasta ja historiasta, muista taideopinnoista, Werbeck-kirjaan perehtymisestä, kirjallisista töistä, antroposofiasta sekä harjoitus- ja keskustelutunneista. Tarkoituksena on luoda opintokokonaisuutta myös yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Opiskelu pohjautuu Werbeck-laulun keskeisiin lähtökohtiin.

Opettajat:
Lauluopintojen pääopettajana toimii Christiaan Boele (NL) ja muina laulunopettajina mm. Janneke Moes (NL), Riikka Juurikko ja Heini Ernamo sekä muut tunti- ja jakso-opettajat.

Opintomaksu ja hakeminen:
Opintomaksu on 2 500 euroa/lukuvuosi. Opiskelijat ovat oikeutettuja KELAn opintotukeen.

Hakeminen tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 30.4.2020 mennessä.
Hakemuksen tulisi sisältää henkilö- ja yhteystietojen lisäksi tiedot aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta, lyhyt elämäkerrallinen osuus sekä perustelut hakemiselle. Lisähaku on avoinna elokuun loppuun asti.
Hakemus lähetetään sähköpostin liitteenä email: maija.pietikainen(at)phnet.fi.
Tiedustelut puh. 045-1208960 tai email. Henkilökohtaiset haastattelut tapahtuvat etupäässä toukokuussa, myöhempien hakijoiden kohdalla kesän aikana.

”Laulu kiertelee hänen päänsä yllä laajoin siivin.
Mitä näet laulussa?
Se on sinun oma tulevaisuutesi, joka kohoaa
jäisistä hämäristä,
oma kehottava, kutsuva, odottava tulevaisuutesi.”
(Edith Södergran, Jumallapsi)