Lauluvuosi 60 op

2021-2022
Snellman-korkeakoulun sivutoimiyksikkö

TARKOITUS:
Lauluvuosi ja lauluopinnot ovat tarkoitettuja kaikille laulusta kiinnostuneille hakijoille, joilla toivomme olevan jo aiempaa kokemusta laulamisesta. Se ei kuitenkaan ole välttämätöntä. Teemme yhteistä matkaa jokaisen oman lauluäänen ja lauluilon äärelle ja niiden myötä inhimillisen kasvun lähteille. Lauluvuosi toimii johdantovuotena lauluopintoihin, joiden tavoitteena on Werbeck-laulukoulun laulunopettajan ja/tai kuoronjohtajan tai lauluterapeutin ammatti. Myös osa-aikainen osallistuminen on mahdollista.

OPISKELTAVAT AINEET:
Lauluvuoden monimuoto-opinnot koostuvat mm. yhteisistä lauluharjoituksista, laulun yksityistunneista, ensemble- ja kuorotyöskentelystä, kuorokonserteista, säestystunneista, instrumenttiopetuksesta, musiikin teoriasta ja historiasta, muista taideopinnoista, Werbeck-kirjaan perehtymisestä, kirjallisista töistä, antroposofiasta sekä harjoitus- ja keskustelutunneista. Tarkoituksena on luoda opintokokonaisuutta myös yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Opiskelu pohjautuu Werbeck-laulun keskeisiin lähtökohtiin.

OPETTAJAT:
Lauluopintojen pääopettajana toimii Christiaan Boele (NL/FIN) ja muina laulunopettajina mm. Janneke Moes (NL), Riikka Juurikko ja Heini Ernamo sekä muut tunti- ja jakso-opettajat.

OPINTOMAKSU:
Opintomaksu on 2500 euroa/lukuvuosi. Opiskelijat ovat oikeutettuja KELAn opintotukeen.

HAKEMINEN:
Hakeminen tapahtuu lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 30.4.2021 mennessä. Sen tulisi sisältää henkilö- ja yhteystiedot, tiedot aiemmasta koulutuksesta ja työkokemuksesta, lyhyt elämäkerrallinen osuus sekä perustelut hakemukselle. Lisähaku on avoinna elokuun puoleen väliin asti.
Hakemus lähetetään sähköpostin liitteenä email:
maija.pietikainen@s-k.fi
Tiedustelut puh. 045-1208960 tai sähköpostitse.

Henkilökohtaiset haastattelut tapahtuvat etupäässä toukokuussa, myöhempien hakijoiden osalta kesän aikana.

”Laulu kiertelee hänen päänsä yllä laajoin siivin.
Mitä näet laulussa?
Se on sinun oma tulevaisuutesi, joka kohoaa
jäisistä hämäristä,
oma kehottava, kutsuva, odottava tulevaisuutesi.”
(Edith Södergran, Jumallapsi)