Värin ja muoto -kuvataidevuosi 60op, kuvataidepedagogi opinnot 180op, kuvataiteen aineenopettajan opinnot 300op

Luonnon ja taiteen ilmiökeskeiseen, tutkivaan lähestymistapaan perustuvat taideopinnot

Snellman-korkeakoulun viisivuotiset kuvataideopinnot johtavat steinerkoulun kuvataiteen aineenopettajan kelpoisuuteen.

Opinnot koostuvat eri kokonaisuuksista, joista 1.vuosi on Värin ja muoto (60 op). Sen voi suorittaa omana kokonaisuutenaan tai osana yhteensä kolme vuotta kestäviä kuvataidepedagogin (180 op) opintoja tai  viisi vuotta kestäviä steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan opintoja (300 op).

Vastaava opettaja:

Marja-Leena Ilmonen, MA, steinerpedagogi, kuvataiteen opettaja

Katso tästä video (äänetön):  Kuvataideopinnot / Väri ja muoto