Värin ja muodon perusopinnot 60op, syventävät taideopinnot 180op, kuvataidepedagogiset opinnot 240op, kuvataiteen aineenopettajan opinnot 300op

Luonnon ja taiteen ilmiökeskeiseen, tutkivaan lähestymistapaan perustuvat taideopinnot

Snellman-korkeakoulun viisivuotiset kuvataideopinnot johtavat steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan tutkinnon suorittamiseen.
Opinnot koostuvat eri kokonaisuuksista, joista 1.vuosi on Värin ja muodon perusopinnot (60 op). Sen voi suorittaa omana kokonaisuutenaan tai osana yhteensä kolme vuotta kestäviä goetheanistisen kuvataiteen perusopintoja (180 op), nelivuotisia taidepedagogisia kuvataideopintoja (240 op) tai viisi vuotta kestäviä steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan opintoja (300 op).

Vastaava opettaja:

Marja-Leena Ilmonen, MA, steinerpedagogi, kuvataiteen opettaja

Katso tästä  Video kuvataideopinnoista