Näkyvää laulua – näkyvää puhetta

 

Mitä on eurytminen kasvatus?
Alkaisiko tästä tiesi eurytmian ymmärtämiseen?

Kuva. Rudolf Steiner, me tahdomme etsiä - pedagoginen koreografia ryhmälle.

 

Työn ohella toimivien steinerpedagogiikan yleisopintojen yhteydessä alkaa 27.8.2021

Eurytmiapedagoginen koulutus 60 op työn ohessa

Eurytmiapedagoginen koulutus 60 op on tarkoitettu

  • eurytmisteille
  • steinerpedagogeille
  • kaikille, jotka haluavat syventää ymmärrystään eurytmian mahdollisuuksista kasvatuksessa tai opiskella eurytmian opettajiksi

Tervetuloa tutustumaan koulutukseen 28.-29.5.2021: Aiheena Rubicon

Ilmoittautuminen info@snellman-korkeakoulu.fi :

Eurytmiapedagogiseen koulutukseen 11.6.2021 mennessä

Tutustumisviikonloppuun 15.5.2021 mennessä

Tutustumisviikonlopun hinta on 100 €. Koko koulutukseen ilmoittautuneille tutustumisviikonloppu on ilmainen.

Koko koulutuksen kahden vuoden hinta on 2760€ / 60 op

 

 

Eurytmian aineenopettajan opinnot 240 op

Eurytmia on liikuntataiteen muoto, jota opetetaan steinerkouluissa omana oppiaineenaan. Eurytmia on myös näyttämötaidetta ja siitä on kehitetty terapeuttinen muoto.

Opintoihin sisältyy omaan kehoon tutustuminen ja sen kouluttaminen instrumentiksi, jonka kautta voi sielukkaasti ilmentää tilaan musiikin ja runouden sisältöä.

Syvennymme musiikin ja puheen lainalaisuuksiin sekä siihen, miten ne rytmeineen, melodioineen ja äänteineen liittyvät meihin ihmisiin. Mikä niissä meitä liikuttaa?

Eurytmia on useimmiten ryhmämuodoissa tapahtuvaa. Ryhmässä liikkumisen ilot ja haasteet kasvattavat niin itsetuntemusta kuin sosiaalisia taitoja toisten kohtaamisessa.

Eurytmian elementteihin tutustutaan liikkeen kokemisen lisäksi puheopetuksen ja kirjallisuuden sekä muiden taiteiden, musiikinteorian, antroposofian, filosofian ja pedagogiikan avulla.

 

Tiedustelut info@s-k.fi