Näkyvää laulua – näkyvää puhetta

Eurytmiataiteen aineenopettajan opinnot 240 op

Eurytmia on liikuntataiteen muoto, jota opetetaan steinerkouluissa omana oppiaineenaan. Eurytmia on myös näyttämötaidetta ja siitä on kehitetty terapeuttinen muoto.

Opintoihin sisältyy omaan kehoon tutustuminen ja sen kouluttaminen instrumentiksi, jonka kautta voi sielukkaasti ilmentää tilaan musiikin ja runouden sisältöä.

Syvennymme musiikin ja puheen lainalaisuuksiin sekä siihen, miten ne rytmeineen, melodioineen ja äänteineen liittyvät meihin ihmisiin. Mikä niissä meitä liikuttaa?

Eurytmia on useimmiten ryhmämuodoissa tapahtuvaa. Ryhmässä liikkumisen ilot/haasteet kasvattavat niin itsetuntemusta kuin sosiaalisia taitoja toisten kohtaamisessa.

Eurytmian elementteihin tutustutaan liikkeen kokemisen lisäksi mm. puheopetuksen, laulun, muovailun, värien, musiikinteorian, taidehistorian, antroposofian ja pedagogiikan avulla.

Eurytmiaopettajan opintoihin hakevien yli 30 vuotiaiden edellytykset tarkastellaan tapauskohtaisesti.

 

Eurytmiataiteen yleisopinnot 60 op

Opintovuoden aikana tutustutaan eurytmian peruselementteihin, kuten puheessa ja musiikissa olevien rytmien olemuksiin sekä puheen äänteiden eleisiin. Säveleurytmiassa mm. soiviin säveliin ja melodioihin.

Monin harjoituksin tunnistetaan kehon mahdollisuuksia tunnelmien ilmentämiseen sekä tilassa liikkumiseen. Harjoitetaan kykyä olla suhteessa tilaan ryhmässä, muodostaen näin yhden kokonaisuuden, jossa jokaisella yksilöllä on tärkeä tehtävä yhteisen tilan, liikkeen ja muodon synnyssä.

Vuoteen sisältyy myös muita taideaineita ja luentoja.

Opintovuosi toimii omana kokonaisuutena ollen samalla eurytmiataiteen aineenopettajan opintojen ensimmäinen vuosi. Jatko-opiskeluun voi hakea ensimmäisen vuoden hyväksyttyjen opintojen jälkeen.

 

Opetuksesta vastaa Snellman-korkeakoulun sivutoimiyksikkö Eurytmiakoulu, jota ylläpitää Eurytmiataiteen edistämisyhdistys ry.

 

Katso Eurythmy Channel Helsinki

Opintomaksu 2500€/v (2020-2021)

 

Huom, Eurytmiaopintoihin hakemukset 30.5. mennessä!

Tiedustelut ja hakemukset:

Riia Saari, riia.saari@kolumbus.fi, p. 0400 224556

Anne-Marie Somero, anne-marie.somero@hotmail.fi, p.050 5560617