Eurytmiataiteen aineenopettajan tutkinto

Opetuksesta vastaa Snellman-korkeakoulun sivutoimiyksikkö Eurytmiakoulu, jota ylläpitää Eurytmiataiteen edistämisyhdistys ry.
Koulutus kestää neljästä viiteen vuotta, ja sen tarkoituksena on auttaa ihmistä kehittämään itsessään sekä taiteellisia että pedagogisia kykyjä ja valmiuksia toimia eurytmiataiteilijana ja/ tai opettajana aikuisille ja lapsille. Ensimmäinen vuosi on koevuosi. Voit myös opiskella vain yhden tai kaksi vuotta.

Sävel- ja äänne-eurytmian sekä pedagogiikan opintojen lisäksi koulutukseen kuuluu ns. sivuaineina laaja kirjo taiteellisia ja tiedollisia opintoja, mm.

  • laulu ja musiikin teoria
  • puheäänen muodostus ja draaman & näyttämötyön perusteita
  • maalaus ja muovailu
  • geometria ja muotopiirustus
  • ihmisen anatomia ja fysiologia sekä ihmisoppi

Koulutus tapahtuu pääkaupunkiseudulla, opiskelijat ovat oikeutettuja opintotukeen ja Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan jäsenyyteen. Hakemukseen liitetään CV, valokuva ja lyhyt kertomus siitä, miksi hakee koulutukseen. 40 vuotta täyttäneiden hakijoiden edellytykset koulutukseen katsotaan tapauskohtaisesti. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun. Ennen opiskelijaksi hyväksymistä tulee esittää selvitys terveydentilasta.

Opintomaksu 2400e/vuosi.

Tiedustelut:

Riia Saari
Ahdetie 3 A
01390 Vantaa
riia.saari@kolumbus.fi
p.0400-224556

Sirpa Ulkuniemi
Oiviontie 56
33880 Lempäälä
sirpa.ulkuniemi@gmail.com
p.0407075701

Opettajakollegio:

Irmeli Salomaa

Anne-Marie Somero

Sirpa Ulkuniemi

Riia Saari