Lisähaku auki 1.5. – 21.8.2020 !

Syksyllä 2020 alkavat opinnot:

  •  Steinerkoulun luokanopettajanopinnot, I vaihe180 op, II vaihe 120 op,  yht. 300 op 
  •  Steinerpäiväkodin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajan opinnot 240 op
  • Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan opinnot 300 op
  • Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op
  • Steinerpedagogiikan yleisopinnot, 60 op, myös työn ohella (30+30 op)

(luokanopettaja- ja varhaiskasvatuksen opettajaopintojen 1.vuosi tai  omana  opintokokonaisuutena yleissivistäviksi ja voimaannuttaviksi opinnoiksi)

  •  Kuvataidepedagogin opinnot 180 op (1.vuoden suorittaneille)
  •  Kuvataidevuosi, väri ja muoto  60 op

 

Pääset hakulomakkeeseen tästä.