Haku syksyllä 2021 alkaviin koulutuksiin 1.1. – 1.4.2021

Syksyllä 2021 alkavat opinnot:

  •  Steinerkoulun luokanopettajan koulutus, I vaihe perus- ja aineopinnot 180 op, II vaihe syventävät opinnot 120 op,  yht. 300 op 
  •  Steinerpedagogisen varhaiskasvattajan koulutus 240 op
  • Steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan koulutus 300 op
  • Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot 240 op
  • Steinerpedagogiikan yleisopinnot, 60 op, myös työn ohella (30+30 op)  (luokanopettaja- ja varhaiskasvatuskoulutusten 1.vuosi tai  omana  opintokokonaisuutena yleissivistävät opinnot
  •  Kuvataidepedagogin opinnot 180 op 
  •  Kuvataidevuosi, väri ja muoto  60 op

 

Pääset hakulomakkeeseen tästä.