Mitä minulta edellytetään?

Snellman-korkeakoulun opintoihin hakemisen edellytyksenä on
- ylioppilastutkinto tai vastaavaksi katsottavat opinnot
- riittäväksi katsotut ikä (20v) ja opiskeluvalmiudet

 
Steinerpedagogisiin opettajakoulutuksiin hakeminen edellyttää edellisen lisäksi
- Snellman-korkeakoulun yleisopintojen tai vastaavien opintojen hyväksyttyä suorittamista (lasketaan opettajaopintojen
1.vuodeksi)
- riittävää kokemusta työskentelystä lapsiryhmien kanssa (yhteensä vähintään kuusi viikkoa)
- soveltuvuutta steinerpedagogisiin jatko-opintoihin sekä steinerpäiväkodin opettajan tai steinerkoulun luokanopettajan
ammattiin
- riittäviä terveydellisiä valmiuksia

 
Goetheanistisen kuvataiteen, Puhe- ja draamataiteen sekä Eurytmiakoulun ja Lauluopintojen koulutusohjelmat edellyttävät em. pohjakoulutuksen lisäksi
- riittävää motivaatiota ja lahjakkuutta kyseisten taiteenalojen vaativaan harjoitteluun.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun toukokuun aikana, mahdollisessa syksyn haussa elokuun lopulla.

 

Opintojen hakuun liittyvät valintakurssit

Goetheanistisen kuvataiteen sekä Puhe- ja draamataiteen hakuun liittyy valintakurssi, joka järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa.

 
Mahdollisesta syksyn hausta tiedotetaan erikseen. Ks. Hakuajat.