Mitä minulta edellytetään?

Snellman-korkeakoulun opintoihin hakemisen edellytyksenä on
- ylioppilastutkinto tai vastaavaksi katsottavat opinnot
- riittäväksi katsotut opiskeluvalmiudet

 
Steinerpedagogisiin opettajakoulutuksiin hakeminen edellyttää edellisen lisäksi
- Steinerpedagogiikan yleisopintojen tai vastaavien opintojen hyväksyttyä suorittamista (lasketaan opettajaopintojen 1.vuodeksi)
- riittävää kokemusta työskentelystä lapsiryhmien kanssa (yhteensä vähintään kuusi viikkoa)
- soveltuvuutta steinerpedagogisiin jatko-opintoihin sekä steinerpäiväkodin opettajan tai steinerkoulun luokanopettajan ammattiin
- riittäviä terveydellisiä valmiuksia

 
Kuvataiteen, puhe- ja draamataiteen sekä eurytmiataiteen ja lauluopintojen koulutusohjelmat edellyttävät em. pohjakoulutuksen lisäksi
- riittävää motivaatiota ja lahjakkuutta kyseisten taiteenalojen vaativaan harjoitteluun.

Hakijat kutsutaan hakemusten perusteella haastatteluun toukokuun aikana, mahdollisessa syksyn haussa elokuun lopulla.

 

Opintojen hakuun liittyvät valintakurssit

Kuvataiteen sekä puhe- ja draamataiteen hakuun liittyy valintakurssi, joka järjestetään kesäkuun alussa.

 
Mahdollisesta 2.hausta tiedotetaan erikseen. Ks. Hakuajat.