Opiskelupaikan vastaanottaminen

Hakijalle tiedotetaan hyväksymisestä Snellman-korkeakoulun opiskelijaksi kirjeellä, joka sisältää hyväksymisilmoituksen lisäksi yleiset ohjeet opiskelupaikan vastaanottamiselle ja ilmoittautumiselle.

Kirjeessä mukana tuleva vahvistuslomake toimitetaan täytettynä ja valokuvalla varustettuna takaisin korkeakoulun toimistoon. Palauttamalla täytetyn lomakkeen ja maksamalla vahvistusmaksun 100 euroa määräpäivään mennessä hakija vastaanottaa opiskelupaikkansa. Vahvistusmaksu hyvitetään ensimmäisen opintokauden opintomaksun yhteydessä.

 

Opiskeluoikeus

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena Snellman-korkeakoulun opinnot ovat maksullisia.
Opiskeluoikeus on henkilöllä, joka on hyväksytty Snellman-korkeakoulun opiskelijaksi ja, joka on suorittanut opintoihin kuuluvan kyseisen kauden opintomaksun. Opintomaksu maksetaan korkeakoulun tilille ennen kunkin opintokauden alkua.

 

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu opintokauden ensimmäisenä opintopäivänä.