Mitä Snellman-korkeakoululla on annattavana tämän päivän ihmiselle?

”Itsetutkimuksen tie ei ole helppo kulkea, mutta Snellman-korkeakoulu antaa siihen hyvät puitteet. Silloin ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen: me olemme yhdessä tällä ihmisyyden polulla, emmekä aina tiedä, mitä mutkan takana odottaa.”

”Snellman-korkeakoulussa vallitsee tietoisesti vahva yhteisöllisyys.”

”Luentojen keskusteleva ilmapiiri toi erikoisemmatkin aiheet usein lähemmäksi omaa elämää”

”Yleisopintovuosi on ennen kaikkea ollut erilainen vuosi elämässäni. Vuoden jälkeen lähden maailmalle entistä kokemusrikkaampana.”

”Mikä sai minut valitsemaan opettajaopinnot? Ratkaisevaa oli ajatus siitä, kuinka tärkeää lapselle on tulla nähdyksi. Mietin sitä, miltä tuntuu, kun kukaan ei näe potentiaalia, joka lapsessa on olemassa. Minulle tuli voimakas tunne siitä, että haluan olla se, joka näkee.”

”Koskaan ei ole mikään vaikuttanut minuun niin voimakkaasti.”

"Kehittää kvalitatiivista tieteellistä tutkimusta...Positiivinen, tietoinen ja eteenpäin vievä työtapa...Syventää taide- ja luontosuhdetta...Antaa rohkeutta muuntua...Ottaa huomioon koko ihmisen...Herättää luovuuden...Kouluttaa ajattelevia , tuntevia ja tekeviä ihmisiä...Kohtaamisia itsen ja maailman kanssa......Tarjoaa puhdasta parasta ravintoa... Kokonaisvaltainen maailmankuva...Sisäisiä työvälineitä muuttuvan maailman kohtaamiseen...Vuorovaikutus ympäristön ja kanssaihmisten kanssa...Helsingin viehättäväin opiskelupaikka"