Opintomaksut

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena Snellman-korkeakoulun opinnot ovat maksullisia. Opintomaksut maksetaan erissä ennen kunkin opintokauden (syysopintokauden ja kevätopintokauden) alkua.

Opintovuoden 2018-2019 opintomaksut ovat

  • kokopäiväisissä opinnoissa 2200 euroa / opintovuosi
  • steinerpedagogiset yleisopinnot työn ohella 1800 euroa / opintovuosi

Muutokset jatkossa mahdollisia.

Opiskelumaksuihin sisältyvät opetus ja osa materiaaleista.

Opintotuet

Snellman-korkeakoulun kokopäiväiset opiskelijat ovat oikeutettuja Kelan opintotukeen ja valtion takaamaan opintolainaan. Lisäksi opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea. Opiskelijat ovat oikeutettuja anomaan opiskelija-asuntoja Helsingin seudulla (HOAS). Opiskelija-asuntoa ei kuitenkaan myönnetä vain yhdeksi vuodeksi valituille (yleisopinnot ja kuvataideopintojen 1.vuosi).