Snellman-korkeakoulun rakennukset ovat arkkitehti Maarit Holttisen suunnittelemia. Niissä on toteutettu orgaanisen arkkitehtuurin periaatteita, joiden päämääränä on ollut "samanlaiselle samanlaista". Se on luonteenomainen lähestymistapa paitsi goetheanistisessa arkkitehtuurissa, myös steinerpedagogiikassa ja laajennetussa lääketieteessä. Muodot on pyritty tekemään sellaisiksi, että ne puhuisivat samaa kieltä kuin ympäröivien  kalliomassojen ja painanteiden kanssa.

Ja kun huoneidenkin muodoissa on tarkoituksenmukaisista syistä pyritty vapautumaan suorista kulmista, se välttämättä näkyy ulkoisessakin muodossa.