Opetushenkilöstö

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] s-k.fi

 

Steinerpedagogiikan yleisopinnot päiväopintoina:

Tellervo Kauttu
Vastaava opettaja, steinerpedagogi, eurytmisti

 

Steinerpedagogiikan yleisopinnot työn ohessa:

Pirjo Vahviala
Vastaava opettaja, KM, eurytmisti

 

 

Steinerpedagoginen varhaiskasvattajan ja esiopettajan koulutus:

Tiina Ristolainen, vastaava opettaja, steinerpedagogi

 

Steinerkoulun luokanopettajan koulutus:

Päivi Kallius, vastaava opettaja, steinerpedagogi


Markku Niinivirta, vastaava opettaja, FT, steinerpedagogi, vararehtori

Eeva Raunela, KT, koulutussuunnittelija, rehtori

 

Puhe- ja draamataidepedagogin opinnot:

Oliver Ifill, vastaava opettaja, M.Ed, puhe- ja draamataiteen opettaja, puhetaideterapeutti, hoitopedagogi

 

Steinerpedagoginen kuvataiteen aineenopettajakoulutus
/ Kuvataideopinnot:

Marja-Leena Ilmonen, vastaava opettaja, MA, steinerpedagogi

Rehtori:

Eeva Raunela

 

Vararehtori:

Markku Niinivirta

 

Toimisto:

Jaana Kylli
puh: tsto 09 6211 060

 

Huolto/kampusisäntä:


Pentti Okkonen
puh. tsto 09 6211 060