Korkeakoulun organisaation hallintoelimiä ovat:

- Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry:n hallitus

- Snellman-korkeakoulun opettajakollegio

- Snellman-korkeakoulun muu henkilökunta

- Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunnan hallitus (SKY)

 
Näillä kaikilla on edustajajäsen ja varajäsen yhteistyöryhmässä, joka toimii korkeakoulun johtokuntana. Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii opettajakollegion edustaja, joka valitaan tehtävään vuodeksi kerrallaan. Yhteistyöryhmän puheenjohtaja on korkeakoulun vuosirehtori.

 
Korkeakoulun ylläpitäjänä toimii Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry. Y-tunnus: 0370501-4