Blogi

Hypätessäni mukaan yleisopintovuodelle takanani oli 22 vuoden työura ja etsin itselleni aktiivisesti uutta suuntaa

Millaisia kokemuksia yleisopintovuosi opiskelijassa herättää? Voiko opintovuodesta tulla merkityksellinen matka, joka johdattaa näkemään itsestä ja maailmasta uusia puolia, vahvistaa omia voimavaroja tai innostaa kokonaan uudelle uralle?

”Yleisopintovuosi on avannut minulle uuden näkökulman maailmaan. Pysähtyminen rauhassa eri ilmiöiden äärelle on saanut minut havainnoimaan ympäristöä päivittäin uusin silmin, ymmärtämään pientenkin yksityiskohtien merkityksen ja tuntemaan sisäistä rauhaa ja kiitollisuutta.”

”Yleisopintovuoden aikana opin armollisuutta itseäni kohtaan ja pääsin irti suorittamisesta, johon kulttuurimme on minut opettanut. Taidejakson aikana, tarkastellessamme toistemme luomuksia yhteisesti, opin moittivan ja kriittisen katseen sijaan katsomaan omia töitäni avoimin mielin arvottamatta niitä hyviksi tai huonoiksi.Yleisopintovuosi toi yhteen erilaisia ihmisiä, joilla kaikilla on oma näkökulmansa maailmaan ja mieli avoinna keskustelulle ja ajatustenvaihdolle. Olen varma, että jokaisen meistä maailmankuva laajeni ja sai uusia värisävyjä yhteisen vuoden aikana. Opinnot Snellman-korkeakoulussa ovat herättäneet minussa ajattelua, uusia näkökulmia, oman ajattelun ajattelemista, halua katsoa asioiden ja ajatusten taakse – halun kysyä kysymyksiä ja etsiä vastauksia. Olen saanut onnistumisen kokemuksia ja solminut luottamukseen perustuvia ihmissuhteita. Olen saanut rohkeutta haastaa käsityksiäni, luottaa itseeni, hypätä tuntemattomaan ja antautua ilman pelkoa epäonnistumisesta luottaen muiden ja ympäristön tukeen. Minussa on herännyt tahtoa kasvaa yksilönä ja seurata kutsumustani kasvatustaiteilijana. Tunnen iloa voidessani oppia jatkuvasti uutta.”

”Olen aina pitänyt itseni ilmaisemisesta liikkeen ja musiikin kautta. Oli upeaa saada harjoitella eurytmiaa elävän musiikin säestyksellä. Säveleurytmian opettajamme sanoi heti alkuun, että jokaisen läsnäolo on ryhmässä tärkeää. Se oli mielestäni merkittävää sanoittaa ääneen. Opettajamme painotti myös prosessin merkitystä. Itselläni ei loppujen lopuksi ole hirveästi kokemusta prosesseissa systemaattisesti mukana olemisesta ja prosessin merkityksen näkemisestä. Tällaiset kokemukset ovat tärkeitä, sillä kolmen viikon pituisen jakson aikana oli mahdollista luoda pohja jollekin uudelle ja havaita itsessä sekä ryhmässä tapahtuva kehitys.

Kuuntelun teema nousi tärkeään rooliin eurytmiajakson aikana. Harjoittelimme kohdistamaan huomiotamme kuuntelemalla ensin ympäristöstä nousevia ääniä ja sen jälkeen niiden taustalla olevaa hiljaisuutta. Kuuntelimme musiikkia ja kuulostelimme, missä sen vaikutus kehossamme tuntuu ja kuinka musiikki meissä liikkuu. Annoin tunteiden ja tuntemusten virrata lävitseni havainnoiden niitä ja päästäen niistä sitten irti. Opin herkkyyttä kuulostella liikkeeni laatua, esimerkiksi sen raskautta tai ilmavuutta. Koen, että kokemusten jakaminen ryhmässä on valtavan tärkeää. Oli kiehtovaa kuulla, miten eri tavoin ihmiset kokevat asioita ja pohtia yhdessä mieleen nousevia kysymyksiä.

Harjoittelimme kuparikuulien avulla antamisen ja vastaanottamisen taitoa. Opettajamme ohjeisti, että kuula tuli vastaanottaa kuin jotakin äärettömän arvokasta. Miten hieno sosiaalinen harjoite! Koin liikutusta siitä, miten kauniilta tuntui, kun tietoisesti ajatteli mitä teki: keskitti huomion kuulaan ja siihen, miten kuula kuljetettiin toiselle. Mieleeni nousi aiemmin muovailujaksolla mainittu harjoite, jossa lasten empatiakykyä kehitti se, että he vastaanottivat jonkin hennon ja helposti särkyvän koristeen, jota tuli käsitellä hyvin varoen. Olemme puhuneet paljon lapsuuden ja nuoruuden kokemuksellisuuden kauaskantoisesta merkityksestä ja siitä, kuinka tärkeää sitä on tuossa ikävaiheessa vaalia tunneilmaisun kehittymisen kannalta. Tehdessämme vuorostaan sähäkämpiä rytmitaputuksia tunsin todella laskeutuvani tähän hetkeen. Kun mieli on muualla ja tuntuu, että on pelkkä lentävä pää, rytmit vakauttavat.”

”Hypätessäni mukaan yleisopintovuodelle takanani oli 22 vuoden työura ja etsin itselleni aktiivisesti uutta suuntaa. Koen innostavan ja omaehtoisen, omasta aidosta kiinnostuksesta lähtevän aikuisopiskelun lisäävän ja tukevan työhyvinvointia sekä työssä jaksamista. Opintojen myötä kartuttamani tieto, taito ja kokemus täydentävät ammattitaitoani.

Hyvä itsensä johtaminen tukee sekä muiden kanssa työskentelyä että johtamis- ja ohjaamistehtävissä toimimista. Opintojen teoreettiset, taiteelliset ja käytännölliset sisällöt ovat antaneet eväitä työni ja toimintatapojeni uudelleentarkasteluun. Uuden nuoremman sukupolven sekä toisten ihmisten erilaisuuden ymmärtäminen ovat mitä suuremmassa määrin täydennyskoulutusta.”

 

Kuva: Liisa Valonen

Lue myös

Kohtaaminen kasvatustaiteena 

Varhaiskasvattaja on merkityksellinen ihminen lapsen elämässä. Kasvatus on luovaa ja elävää vuorovaikutusta, jonka keskiössä on läsnäolo, kuuntelu ja havainto. Snellman-korkeakoulun varhaiskasvatuksen  opintovastaava Tiina Ristolainen pohtii steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen vahvuuksia ja nostaa kasvatustieteen rinnalle mielenkiintoiset käsitteet kasvatustaito ja kasvatustaide. Onko kasvattaminen pohjimmiltaan luovan ja luovuuden mahdollistavan tilan

Lue lisää

The Future of Waldorf Education – Steinerkoulujen aineenopettajapäivät

Milloin: PE 26.8.2022 Missä: Snellman-korkeakoulu, Puuskakuja 14, 00850 Helsinki Kenelle: Aineenopettajapäivien kohderyhmänä ovat luokkia 8 – lukio opettavat aineenopettajat ja kaikkien koulujen rehtorit ja vararehtorit. ILMOITTAUDU TO 18.8. MENNESSÄ!!! Hinta: Opettajat: 55e/osallistuja (sisältää ruokailun koko päivältä) Snellman-korkeakoulun opiskelijat: 30e (sisältää ruokailun) / 20e (sisältää ruokailun

Lue lisää

Snellman-korkeakoulun ylioppilaskunta onnittelee valmistuneita!

On ilo saada olla puhumassa kevätjuhlassa teille kaikille SKYn puolesta tänään. Syksyllä oli ihanaa palata lähiopintoihin viime kevään etäelämän jälkeen ja viettää koko opintovuosi täällä yhdessä teidän kaikkien kanssa ja nähdä oikeasti, ei vain katsella ruudun läpi. Vaikka olihan siinä kotoilussakin puolensa, esimerkiksi ettei kaikkina

Lue lisää

Uutiskirje

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.