Vieraiden kielten opetus steinerkoulussa 10.-11.11.2017

posted in: Ajankohtaista | 0

Viikonloppukurssi 10.-11.11. 2017

Kokeneet kielten opettajat johdattavat steinerkoulun vieraiden kielten opetuksen teoriaan ja käytäntöön.

Vieraiden kielten opetus steinerkoulussa-viikonloppu on osa Snellman-korkeakoulun järjestämää Perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan-koulutusta (15 op tai 60 op), joka toteutetaan viikonloppuisin työn ohessa.
Kurssille osallistuvia kielten opettajia pyydetään ottamaan mukaan yksi tai useampi hyväksi havaittu
–leikki
–sanastoharjoitus
–kielioppitehtävä
–toiminnallinen tehtävä 1-3 ja 4-6
–own material 7-9, poems songs etc.

Tarkempi ohjelma tästä Vieraat kielet steinerkoulussa