Svenskspråkiga utbildningsprogram i småbarnsfostran ordnar

19.5.2017 Den terapeutiska vardagen på daghemmet / Terapeuttinen arki päiväkodissa, Erika Kihlman

5.-7.6.2017 En fördjupningskurs i barnets utveckling under de första sjuåren – att växa som människa börjar redan under förskoleåren /  Lapsen kehitys ennen seitsemättä ikävuotta-ihmiseksi kasvu alkaa jo ennen kouluikää, Ulrike von Schoultz (Ruotsi)

Katso kohderyhmä ja tarkemmat tiedot tästä.