Steinerkoulun luokanopettajan liikunnan sivuaineopinnot 2018-2019 (25 op)

posted in: Uncategorized | 0

OPINTOJEN TAVOITTEET JA SISÄLLÖT:
Liikunnan sivuaineopintojen päämääränä on antaa syventävä perehtyneisyys sekä menetelmiä ja näkökulmia steinerpedagogisesti orientoituneeseen liikunnan opetukseen. Opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelijat steinerkoulun luokanopettajavaiheen liikunnan opetuksen keskeisiin pedagogisiin perusteisiin.
Opintojen sisältöjä ovat mm. bothmer –liikunta, yleisurheilu, kreikkalainen viisiottelu, ulko- ja sisäpelit, suunnistus, telinevoimistelu, talviliikunta, uinti, rytminen liikunta, kehorytmit, tanssi, retki- ja leiritoiminta, leikki ja sirkus.

OPINTOJEN TOTEUTUSTAVAT:
Opinnot koostuvat lähiopetuksesta, johon kuuluvat tiedolliset luennot, käytännölliset opinnot ja ryhmätyöt sekä itsenäisestä työskentelystä.

OPINTOJEN RAKENNE:
Lähiopintojaksot ovat viikonloppu- ja kesäjakso-opintoja.
– Viikonlopputapaamiset noin kerran kuukaudessa
– Noin viikon kesäjaksot kesäkuussa 2018 ja 2019
– Jokaisesta opintojaksosta erillinen kirje/sähköposti

OPINTOPAIKAT:
Helsinki ja Espoo (Talviliikunnalla säävaraus: Lahti tai Kuopio)

OPINTOJEN HINTA:
900 euroa, joka suoritetaan kolmessa erässä:
Lisäksi matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksia

KENELLE:
Opinnot ovat steinerkoulun luokanopettajan kelpoisuuteen kuuluvia sivuaineopintoja, mutta ne voidaan suorittaa myös täydennyskoulutuksena. Lisäksi opintoihin voi osallistua yksittäisinä lähiopetuskertoina, jolloin hinta on 50 € / päivä.

MILLOIN:
Opinnot alkavat kesäjaksolla 2018:
Viikko 23, ke-pe 6.-8.6.18 ja viikko 24, ma-pe 11.-15.6.18

TIEDUSTELUT JA ILMOITTAUTUMISET:
Puhelin: 09-621 1060
Sähköposti: sirpa.rasimus@s-k.fi

Voit tulostaa esitteen tästä.