Perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan 15 op

Steinerpedagogiset yleisopinnot – työn ohella järjestää

Aineenopettaja tai peruskoulu luokanopettaja, tervetuloa perehtymään steinerpedagogiikkaan !
– opinnot toteutetaan viikonloppuopintoina
– opinnot räätälöity aineopettajille ja peruskoulun luokanopettajille
– osallistua voi joko koko perehtyneisyyskoulutukseen 15 op tai yksittäisiin viikonloppuihin
– opinnot suoritetaan HOPS-opintoina kahden vuoden aikana

Opintovuoden 2017-2018 ohjelma ilmestyy myöhemmin.