Perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan (aineen- ja luokanopettajille) 15 op

posted in: Ajankohtaista, Tapahtumat | 0

Steinerpedagogiset yleisopinnot työn ohella järjestävät aineenopettajille tai peruskoulun luokanopettajille perehdyttämistä steinerpedagogiikkaan !

– opinnot toteutetaan viikonloppuopintoina
– opinnot räätälöity aineopettajille ja peruskoulun luokanopettajille, jotka haluavat toimia steinerkoulussa
– osallistua voi joko koko perehtyneisyyskoulutukseen 15 op tai yksittäisiin viikonloppuihin
– opinnot suoritetaan HOPS-opintoina kahden vuoden aikana
‐ opettajina kokeneita suomalaisia steinerkoulun opettajia

Opinnot järjestetään osana Snellman‐korkeakoulun steinerpedagogisia yleisopintoja työn ohella (STYLE) ja ne
koostuvat lähiopetuksesta (11 viikonloppua), harjoittelusta steinerkoulussa sekä itsenäisistä
harjoitustöistä. Opinnot suoritetaan HOPS‐opintoina kahden vuoden aikana. Opinnot voi aloittaa
jokaisena perehtyneisyys‐viikonloppuna.
Hinta: 100e / viikonloppu
Snellman‐korkeakoululla voi majoittua luokkamajoituksessa 5€ / yö
Koulutukseen haku: Steinerpedagogiset yleisopinnot /perehtyneisyysopinnot
Tiedustelut: info@s-k.fi

Kevään 2018 ohjelma

Pedagoginen viikonloppu 1

Pe 19.1. Eurytmia, steinerkoulun opetussuunnitelma, itsekasvatus

La 20.1. Veisto, matematiikan opetus luokilla 1-8

 

Pedagoginen viikonloppu 2

Pe 9.2.  Pentatoninen musiikki, steinerpedagoginen ihmiskuva, maalaus T

La 10.2. Diatoninen musiikki, Biologinen ihmiskäsitys, maalaus, itsekasvatus

 

Pedagoginen viikonloppu 3

Pe 2.3. Puhe- ja draamataide, steinerpedagoginen varhaiskasvatus

La 3.3. Steinerpedagoginen varhaiskasvatus, itsekasvatus

 

Pedagoginen viikonloppu 4

Pe 13.4.  Pedagoginen eurytmia, vieraiden kielten opetus muun oppimisen tukena, keskustelu kielten opetuksesta

steinerkoulussa

La 14.4.  Pedagoginen eurytmia, vieraiden kielten opetus steinerkoulussa, kokemuksia

 

Pedagoginen viikonloppu 5

Pe 22.4.  opetuksen rytminen osuus, steinerpedagogiikan vahvuuksia, eurytmia

La 23.4.  Opetuksen rytminen osuus, Steinerpedagogiikan vahvuuksia, steinerpedagogiikan erityispiirteitä