Perehtyneisyys steinerpedagogiikkaan (aineen- ja luokanopettajille) 15 op

posted in: Ajankohtaista, Tapahtumat | 0

Steinerpedagogiset yleisopinnot työn ohella järjestää perehtyneisyyskoulutusta:

– viikonloppuopintoina Snellman-korkeakoulussa
– opettajina kokeneita suomalaisia steinerkoulun opettajia
– opinnot räätälöity aineopettajille ja peruskoulun luokanopettajille, jotka haluavat toimia opettajina steinerkoulussa
– mahdollista suorittaa perehtyneisyys tai osallistua vain yhteen, kahteen viikonloppuun
Opinnot järjestetään osana Snellman-korkeakoulun steinerpedagogiikan yleisopintoja (STYLE) ja ne koostuvat lähiopetuksesta (11 viikonloppua), harjoittelusta steinerkoulussa sekä itsenäisistä harjoitustöistä. Opinnot suoritetaan HOPS-opintoina kahden vuoden aikana. Opinnot voi aloittaa jokaisena perehtyneisyys-viikonloppuna .
Hinta: 110e / viikonloppu
Snellman-korkeakoululla voi majoittua 5e / yö.

Koulutukseen haku:
Steinerpedagogiset yleisopinnot työn ohella, perehtyneisyysopinnot, Hops-opiskelijat:Sähköinen hakulomake
Tiedustelut: info@s-k.fi

Syksyn 2018 aikataulu ja sisällöt:
1.  14.-15.9. (pe-la): Steinerpedagoginen esikoulu ja opetus alaluokilla
Viikonloppuun kuuluu luentojen lisäksi sosiaalisia jaliikunnallisia harjoituksia, laulua, 1.luokan käsityötä sekä opettajan itsekasvatusharjoitus.

2.   2.-3.11. (pe-la): Steinerpedagoginen erityisopetus
Esitellään myös steinerkoulun oppimisen tukitoimia ja säveleurytmiaa.

3.   16.-17.11. (pe-la): Taide opetusmetodina steinerpedagogisessa kasvatuksessa
Kuvataide ja musiikki steinerkoulussa ja -päiväkodissa.

Jokaiseen perehtyneisyys-viikonloppuun kuuluu itsekasvatusharjoituksiin ohjausta ja ryhmäkeskustelu kirjasta Reijo Wilenius:“Mitä on ihminen?“.

Syksyllä 2018 voi lisäksi osallistua kurssille:
Kanteleen rakennus 12.-13.10. ja 26.-27.10.2018
Kurssin kesto on kaksi viikonloppua. Työskentely perjantaisin 17.00-21.00 ja lauantaisin 9.00-15.00. Kurssin hinta 220€ ja materiaalikustannukset n.50€.

Kevääksi 2019 suunniteltuja aiheita:
Rubicon – lapsi 3-4-luokalla
9-luokkalainen
Luonnontieteiden opetus steinerkoulussa
Historian opetus steinerkoulussa
Hyvinvointiviikonloppu kesäkuussa
Opintojen sisällöt:
Tarkoituksena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan steinerpedagogiikasta, eri ikävaiheiden merkityksestä ja ikäkausiopetuksesta sekä steinerpedagogisesta oppimiskäsityksestä. Varhaiskasvatukseen, luokanopettajavaiheen ja nuorisoasteen opetukseen tutustutaan seuraavien aiheiden avulla:

Temperamentit
Varhaiskasvatus
Alkuopetus
Äidinkielen opetus
Kielten opetus
Matematiikan opetus
Historian opetus
Luonnontieteiden opetus
Taideaineiden opetus
Lisäksi tutustutaan steinerkoulun opetussuunnitelmaan ja ikäkausiopetukseeen sekä rytmillisyyteen opetuksessa ja vuodenkierrossa. Opiskelijan oppimista ja omaa opettajuutta tuetaan käden töiden ja taiteiden opetuksella sekä ohjaamalla opettajan itsekasvatusharjoituksiin.

Vaadittavat suoritukset:
112,75 h lähiopetus ( 11 viikonloppua)
108 h harjoittelu steinerkoulussa (4 viikkoa, 4 op)
184,25 h itsenäinentyöskentely
405 h (15 op)

Lähiopetus:
Opiskelija osallistuu Stylen viikonloppuihin, joissa on pedagoginen painotus. Viikonloppuihin kuuluu pedagogisten luentojen lisäksi taide-aineita, liikuntaa ja itsekasvatuksellisiin harjoituksiin ohjausta. 11 viikonloppua koostuu 9 viikonlopusta lukukausien aikana ja kesäkuussa järjestettävästä hyvinvointi-viikonlopusta.

Itsenäinen työskentely:
1 Portfolio, joka perustuu lähiopetus-viikonloppuihin
2 Laaja pohdiskeleva kirjoitus perustuen Marja Dahlströmin ja Marikki Teräsvirran kirjaan: “Kasvatus on taidetta“

Kirjoituksessa voi käyttää lähteenä myös muuta steinerpedagogista kirjallisuutta esim. Rudolf Steinerin teoksia ”Lapsen kasvatus hengentieteen kannalta” tai ”Johdatus henkiseen tiedostamiseen”

Harjoittelu steinerkoulussa:
Opiskelija hakeutuu itse harjoitteluun.