Yleinen opintoneuvonta

Yleistä opintoihin ja hakemiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa saa korkeakoulun toimistosta, puh: 096211 060, s-posti: info@snellman-korkeakoulu.fi.

 

Opintosuuntakohtainen opintoneuvonta ja -ohjaus

Opintosuuntien vastaavat opettajat antavat linjansa opintoja ja opiskelun käytäntöjä koskevaa neuvontaa ja ohjausta.

 

Opinto-oppaat:

opinto-opas-luokanopettajaopinnot-2016-2017