Luokanopettaja- ja varhaiskasvattajakoulutusten ensimmäinen opintovuosi.

Yleisopinnot perustuvat Rudolf Steinerin sekä kansallisfilosofimme J.V. Snellmanin kasvatusfilosofisille ajatuksille. Monipuoliset nuoruus- ja aikuisasteen opinnot hyödyntävät kokonaisvaltaisen opiskelun ideaa.

Yleisopinnot on mahdollista suorittaa itsenäisenä opintokokonaisuutena tai osana Snellman-korkeakoulun steinerpedagogista opettajakoulutusta. Steinerpedagogiseen varhaiskasvattaja- tai luokanopettajakoulutukseen osallistumisen yhtenä edellytyksenä on yleisopintojen hyväksytty suorittaminen.
 

Vastaava opettaja:

Tellervo Kauttu, steinerpedagogi, eurytmisti

 

Tieteellisyyttä, taiteellisuutta  ja eettisyyttä

Jokaisen akateemisen koulutusohjelman tulisi asettaa kysymys omista perusteistaan tarpeeksi syvälle: mihin perustuu tiedonkäsityksemme, mille ihmiskäsitykselle perustamme näkemyksemme oppijasta ja siitä kehityksestä, jonka näemme opiskelussa mahdolliseksi. Mihin tavoitteisiin tulisi opiskelussa tämän ihmiskäsityksen puitteissa pyrkiä ja miten keinot ja menetelmät ovat riippuvaisia näistä tavoitteista - siitä minkä katsomme ihmisen arvoiseksi kehitykseksi.

Kysymys ihmisyyden arvoista nousee yleisopintojen keskeiseksi kysymykseksi. Sitä pyritään valaisemaan filosofisen tarkastelun, monipuolisen taiteellisen harjoittelun (piirustus, maalaus, muovailu, puhe, draama, laulu ja eurytmia ym)  sekä sosiaalisen toiminnan avulla. Yleisopinnot eivät anna vastausta kysymykseen: kuka minä olen, tai mikä ihminen on? Ne opettavat sinua kysymään!

Ota ilo irti opiskelusta ja yhteisestä tekemisestä - tule ja koe elämäsi tärkein opiskeluvuosi!

Snellman-korkeakoulun yleisopinnoista löydät uusia näkökulmia elämänhallintaan. Opiskelu aikuisena voi olla virkistävää ja uusia elämänvoimia antavaa.

Opintomaksu: 870 euroa/opintokausi (1740 euroa/ opintovuosi)

 

Jatko-opiskelu Snellman-korkeakoulussa

Yleisopintojen jälkeen on mahdollista hakea jatko-opintoihin steinerpedagogisen varhaiskasvattajakoulutuksen tai luokanopettajakoulutuksen opintolinjoille. Yleisopinnot kuuluvat osana steinerpedagogisten opettajakoulutusten yhteispistemäärään. Steinerpedagogisiin opettajakoulutuksiin hakeminen edellyttää yleisopintojen hyväksyttyä suorittamista. Muille Snellman-korkeakoulun opintosuunnille hakeminen ei edellytetä yleisopintoja käydyksi vaikka niitä suositellaan.

Steinerpäiväkodin varhaiskasvattajatutkinto antaa Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymän kelpoisuuden steinerpäiväkodin varhaiskasvattajan ja esiopettajan tehtävään.

Steinerkoulun luokanopettajatutkinto antaa Opetushallituksen määräyksen mukaisen kelpoisuuden steinerkoulun luokanopettajan tehtävään.
 

Jatko-opiskelu yliopistoissa

Steinerpedagogisen luokanopettajakoulutuksen jälkeen on mahdollista hakea Oslon Rudolf SteinerHoyskolen steinerpedagogiseen maisteriohjelmaan (3-vuotinen, englanninkielinen, voi suorittaa myös työn ohessa), joka antaa kelpoisuuden toimia luokanopettajana myös peruskoulun puolella, sekä yliopiston harkinnanvaraisella päätöksellä kelpoisuuden yliopistolliseen jatkokoulutukseen (tutkija- ja tohtoriopinnot).

Sama jatkokoulutusmahdollisuus tarjoutuu Suomessa Tampereen Yliopiston luokanopettajakoulutukseen. Snellman-korkeakoulusta valmistuneet luokanopettajat voivat hakea täydentämään opintojaan kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin koulutuksiin. Myös tämä laajentaa steinerpedagogin kelpoisuutta peruskoulun puolelle ja mahdollisuuden tohtorikoulutukseen yliopistossa.

Yleisopintoja koskevissa kysymyksissä voit ottaa yhteyttä toimistoon tai suoraan vastaaviin opettajiin.