Vapaamuotoiset hakemukset, joista henkilötietojen ja lyhyen elämäkerran lisäksi ilmenevät aiemmat opinnot ja työkokemus (liitteenä todistusjäljennökset) sekä perustelut koulutukseen hakemiselle, toimitetaan korkeakoulun toimistoon määräaikaan mennessä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.

Edellytyksenä hyväksytyksi tulemiselle steinerpedagogiseen varhaiskasvattajakoulutukseen on:

- Ylioppilastutkinto tai vastaavat opinnot

- Snellman-korkeakoulun yleisopintojen tai vastaavien opintojen hyväksytty suorittaminen

- Vähintään kuuden viikon työskentely lapsiryhmässä

- Soveltuvuus varhaiskasvattajan ammattiin

Valinnan suorittaa Snellman-korkeakoulun ohjesäännön mukaisesti hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella steinerpedagogisen opintosuunnan opettajakollegio.
 

Varhaiskasvattajakoulutus opintomaksut

Muutokset mahdollisia.
(1.opintovuosi Yleisopinnot tai vast.)
2. opintovuosi 1340 euroa
3. opintovuosi 1740 euroa
4. opintovuosi syksy 670 euroa

 
Varhaiskasvattajakoulutuksessa olevat opiskelijat saavat Kelan korkeakoulutasoista opintotukea. 1. vuosikurssin (yleisopinnot) opintotuki on toisen asteen suuruinen. Kaikki opiskelijat ovat oikeutettuja yleisiin opiskelijaetuuksiin.