Hakeminen

Puhe- ja draamataiteen opinnot alkavat joka toinen vuosi. Seuraava 1.vuosi  alkaa syksyllä 2017.

Hakeminen tapahtuu jättämällä vapaamuotoinen hakemus, jonka perusteella kutsutaan haastatteluun.

 

Valinnat

Puhe- ja draamataiteen opintosuunnan kollegio valitsee hakijoista 12-15 opiskelijaa, joiden arvioidaan omaavan riittävät edellytykset: ilmaisullisen lahjakkuuden, hyvän yleisterveyden sekä henkilökohtaisen motivaation lähteä vaativan harjoittelun tielle. Opinnot ovat kokopäiväisiä.

Ryhmän rajoitettu koko takaa opiskelijoille intensiivisen henkilökohtaisen ohjauksen ja tuen opintojen puitteissa.

 

Opintomaksut

Puhe- ja draamataiteen opintomaksu on 870 euroa / opintokausi (1740 euroa / vuosi).

Lähemmät tiedustelut korkeakoulun toimistosta tai suoraan vastaavalta opettajalta.