Puhe- ja draamataiteen nelivuotiset opinnot tarjoavat monipuolisen ilmaisutaiteen ohjaajan koulutuksen.

Koulutus herättää ja kasvattaa yksilön luovia voimia ja antaa työvälineet ilmaisupedagogin työhön sekä alan taiteilijan valmiudet. Opiskelija saa steinerpedagogisen ilmaisutaiteen aineenopettajan perusvalmiudet.

 
Koulutuksen tavoitteena on opiskelijan oman taiteilijan tien ja yksilöllisen äänen löytäminen.

 
Opiskelu on kokopäiväistä. Koulutuksen painopisteet ovat tarinankerronta (story-telling), runonlausunta ja näyttelijäntyö.

 

Vastaavat opettajat:

Yvonne Karsten, puhe- ja draamataiteen opettaja

Mari Anttonen, puhe -ja draamataiteen opettaja