Vapaamuotoiset hakemukset, joista henkilötietojen ja lyhyen elämäkerran lisäksi ilmenevät aiemmat opinnot ja työkokemus (liitteenä todistusjäljennökset) sekä perustelut koulutukseen hakemiselle, toimitetaan korkeakoulun toimistoon määräaikaan mennessä. Hakijat kutsutaan henkilökohtaiseen haastatteluun.
 
Valintakriteerit:

1. Ylioppilastutkinto tai vastaavat opinnot
2. Snellman-korkeakoulun yleisopintojen tai vastaavien opintojen suorittaminen (johdantovuosi steinerpedagogiikkaan; orientoivat opinnot, perusopinnot ja aineopinnot 1.
3. Riittävä kokemus työskentelystä lapsiryhmien kanssa (yhteensä vähintään kuusi viikkoa)
4. Soveltuvuus steinerpedagogisiin jatko-opintoihin

    - Sisäinen kehityskyky ja harjoitteleva asenne
    - Valmius opiskeluprosesseihin tiedollisella ja taidollisella alueella (itsekasvatus; ajattelukyvyn, havainnointikyvyn sekä tunnealueen kehittäminen; ihmissuhde-, vuorovaikutus- sekä kädentaitojen kehittäminen)
    - Valmius työ- ja opetusharjoitteluun myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella

5. Soveltuvuus steinerkoulun luokanopettajan ammattiin.
 
Valinnan suorittaa Snellman-korkeakoulun ohjesäännön mukaisesti hakemuksen ja henkilökohtaisen haastattelun perusteella steinerpedagogisen opintosuunnan opettajakollegio, joka kuulee valintakokouksessa myös yleisopintovuoden opettajia.

 

Luokanopettajakoulutus opintomaksut

Muutokset mahdollisia
(1.opintovuosi Yleisopinnot tai vast.)
2. opintovuosi 1740 euroa
3. opintovuosi syksy 670 euroa ja kevät 870 euroa, yht. 1540 euroa
4. opintovuosi 1 740 euroa

Sivuaineopinnot 800 euroa/ 25 op. Äidinkielen ja kirjallisuuden sivuaine sisältyy opintomaksuun.

2., 3. ja 4. vuosikurssin opiskelijat saavat Kelan korkeakoulutasoista opintotukea. 1. vuosikurssin (yleisopinnot) opintotuki on keskiasteen suuruinen. Kaikki opiskelijat ovat oikeutettuja yleisiin opiskelijaetuuksiin.