Mitä pohjakoulutusta tarvitsen?

Snellman-korkeakoulun yleisopintoihin osallistumisen edellytyksenä on ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä tai vastaavaksi katsottavat opinnot.

 
Steinerpedagogisiin opettajakoulutuksiin osallistuminen edellyttää edellisen lisäksi Snellman-korkeakoulun yleisopintojen tai vastaavien opintojen hyväksyttävää suorittamista, riittävää kokemusta työskentelystä lapsiryhmien kanssa (yhteensä vähintään kuusi viikkoa), soveltuvuutta steinerpedagogisiin jatko-opintoihin sekä steinerpäiväkodin opettajan tai steinerkoulun luokanopettajan ammattiin.

 
Goetheanistisen kuvataiteen, Puhe- ja draamataiteen sekä Eurytmiakoulun ja Lauluopintojen koulutusohjelmat edellyttävät pohjakoulutukseksi ylioppilastutkintoa tai vastaavia opintoja sekä riittävää motivaatiota ja lahjakkuutta kyseisten taiteenalojen vaativaan harjoitteluun.

 

Opintojen hakuun liittyvät valintakurssit

Goetheanistisen kuvataiteen sekä Puhe- ja draamataiteen hakuun liittyy valintakurssi, joka järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa. Tarkempi päivämäärä ja ohjelma ilmoitetaan myöhemmin. Valintakurssiin osallistumisen lisäksi näihin opintoihin jätetään myös kirjallinen hakemus 30.4. mennessä.

 
Mahdollisesta syksyn hausta tiedotetaan erikseen. Ks. Hakuajat.