Mitä Snellman-korkeakoululla on annattavana tämän päivän ihmiselle?

 ”Itsetutkimuksen tie ei ole helppo kulkea, mutta Snellman-korkeakoulu antaa siihen hyvät puitteet. Silloin ymmärtää yhteisöllisyyden merkityksen: me olemme yhdessä tällä ihmisyyden polulla, emmekä aina tiedä, mitä mutkan takana odottaa.”(Luokanopettajaopiskelija)

”Syvällä meidän sisällämme on paljon hiljaista viisautta. Luovien työskentelytapojen avulla pääsee siihen kiinni.”(Luokanopettajaopiskelija)

”Snellman-korkeakoulussa vallitsee tietoisesti vahva yhteisöllisyys.”(Opiskelija yleisopintovuodelta)

”Luentojen keskusteleva ilmapiiri toi erikoisemmatkin aiheet usein lähemmäksi omaa elämää”(Opiskelija yleisopintovuodelta)

”Yleisopintovuosi on ennen kaikkea ollut erilainen vuosi elämässäni. Vuoden jälkeen lähden maailmalle entistä kokemusrikkaampana.”(Opiskelija yleisopintovuodelta)

”Mikä sai minut valitsemaan opettajaopinnot? Ratkaisevaa oli ajatus siitä, kuinka tärkeää lapselle on tulla nähdyksi. Mietin sitä, miltä tuntuu, kun kukaan ei näe potentiaalia, joka lapsessa on olemassa. Minulle tuli voimakas tunne siitä, että haluan olla se, joka näkee.”(Luokanopettajaopiskelija)

”Erikoisuus opiskelussamme on se, että meiltä puuttuvat tentit ja pänttääminen miltei kokonaan. Mikä korkeakoulu tuollainen on, joku voi kysyä. Hyvä, vastaan kyselijöille, omaa ajattelua korostava. Ulkoinen pakko puuttuu. Motiivit ja halu tietää ja tehdä asioita tulevat sisältä käsin. Laiskottelemaan ei ole ehtinyt.”(Luokanopettajaopiskelija)

”Koskaan ei ole mikään vaikuttanut minuun niin voimakkaasti.” (Varhaiskasvattaja-opiskelija)

* Positiivinen, tietoinen ja eteenpäin vievä työtapa   *   Ihmisläheinen ja yhteisöllinen vaihtoehto   *   Taiteen kautta herätetään  kohtaamisiin   *   Kasvattaa ihmisenä - oman tien löytäminen   *   Antaa rohkeutta muuntua   *   Ottaa huomioon koko ihmisen   *   Antaa työkaluja oman ihmisenä olemisen löytämiseen   *  Herättää luovuuden   *   Ihmettely kunniaan!    *   Kouluttaa ajattelevia , tuntevia ja tekeviä ihmisiä   *  Kohtaamisia itsen ja maailman kanssa  *   Yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden rikastuttaminen   *   Syventää taide- ja luontosuhdetta  *  Tarjoaa puhdasta parasta ravintoa   *   Kokonaisvaltainen maailmankuva   *   Sisäisiä työvälineitä muuttuvan maailman kohtaamiseen   *   Vuorovaikutus ympäristön ja kanssaihmisten kanssa   *   Kehittää kvalitatiivista tieteellistä tutkimusta  *   Helsingin viehättäväin opiskelupaikka *