Snellman-korkeakoulun erityistehtävä

Snellman-korkeakoulun opinnot ovat vapaan sivistystyön vapaatavoitteisia opintoja. Opetusministeriö on kuitenkin määritellyt Snellman-korkeakoulun erityistehtäväksi steinerpedagogisen opettajakoulutuksen järjestämisen. Esiopetuksen ja luokanopetuksen opettajien kelpoisuudet steinerpäiväkodissa ja steinerkoulussa määritellään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksessa ja Opetushallituksen vastaavissa määräyksissä.

 
Opettajakoulutus Snellman-korkeakoulussa  antaa siten kelpoisuuden toimia steinerpäiväkodin ja -esikoulun opettajana (240 op) sekä steinerkoulun luokanopettajana (280 op). Samoin antavat Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisen kuvataiteen aineenopettajan opinnot (300 op) sekä steinerpedagogisen eurytmiataiteen aineenopettajanopinnot (240 op) steinerkoulun taideaineen opettajan vastaavat kelpoisuudet.

 
Yleisen opettajakelpoisuuden saavuttamiseksi (voidakseen toimia opettajana kunnallisissa päiväkodeissa ja -kouluissa sekä saadakseen kelpoisuuden osallistua yliopistolliseen tohtorikoulutukseen) on steinerpedagogisen opettajakoulutuksen suorittaneen mahdollista täydentää opintojaan Tampereen yliopistossa kaksivuotisella yliopistollisella opettajakoulutuksen maisteriohjelmalla.

 
Toisen jatkokoulutusmahdollisuuden tarjoaa Oslon Rudolf Steiner University Collegen kanssa tehty yhteistyösopimus, jonka mukaan Snellman-korkeakoulun steinerpedagogisen opettajakoulutuksen suorittaneen on mahdollista hakea RSUC:n kolmevuotiseen, osa-aikaiseen steinerpedagogiselle pohjalle rakennettuun luokanopettajakoulutuksen maisteriohjelmaan(englannin kielinen), joka pohjoismaiseen sopimukseen perustuen antaa yleisen luokanopettajakelpoisuuden kaikissa pohjoismaissa, ja yliopiston harkinnan mukaan oikeuden jatkokoulutukseen (tohtoriohjelmat).

 
Kuvataiteen nelivuotinen koulutusohjelma  (240 op) antaa valmiuden toimia taidepedagogina esimerkiksi harrastustoiminnassa.

 
Puhe- ja draamataiteen nelivuotiset opinnot (240 op) tarjoavat monipuolisen steinerpedagogisen ilmaisutaiteen ohjaajan perusvalmiudet.