En fördjupningskurs i barnets utveckling under de första sjuåren 5.-7.6.2017

Svenskspråkiga utbildningsprogram i småbarnsfostra ordnar

Ruotsinkielinen varhaiskasvattajakoulutus järjestää
En fördjupningskurs i barnets utveckling under de första sjuårenLapsen kehitys ennen seitsemättä ikävuotta