Reijo Wilenius, filosofian emeritusprofessori
Snellman-korkeakoulun perustajajäsen, kunniajäsen

Vakituiset opettajat

Yleisopinnot

Tellervo Kauttu
Vastaava opettaja, steinerpedagogi, eurytmisti

 

Steinerpedagoginen opintosuunta

Varhaiskasvattajalinja:

Tiina Ristolainen
Vastaava opettaja, steinerpedagogi

Luokanopettajalinja:

Päivi Kallius
Vastaava opettaja, steinerpedagogi

Markku Niinivirta
Vastaava opettaja, FT, steinerpedagogi

Sirpa Rasimus-Tjäder
Opinto-ohjaaja, steinerpedagogi

 

Puhe- ja draamataiteen opintosuunta

Oliver Ifill
Vastaava opettaja, M.Ed, puhe- ja draamataiteen opettaja, puhetaideterapeutti, hoitopedagogi

 

Kuvataiteen opintosuunta

Marja-Leena Ilmonen
Vastaava opettaja, MA, steinerpedagogi

Peter Elsner
Kuvataiteen- ja plastisen taiteen opettaja