Reijo Wilenius, filosofian emeritusprofessori
Snellman-korkeakoulun perustajajäsen, kunniajäsen

Vakituiset opettajat

 

Yleisopinnot

Tellervo Kauttu
Vastaava opettaja, steinerpedagogi, eurytmisti

Mikael Hakkarainen
Vastaava opettaja, steinerpedagogi (opintovapaalla)

Steinerpedagoginen opintosuunta

Varhaiskasvattajalinja:

Tiina Ristolainen
Vastaava opettaja, steinerpedagogi

Luokanopettajalinja:

Päivi Kallius
Vastaava opettaja, steinerpedagogi

Markku Niinivirta
Vastaava opettaja, FT, steinerpedagogi

Sirpa Rasimus-Tjäder
Opinto-ohjaaja, steinerpedagogi

Puhe- ja draamataiteen opintosuunta

Yvonne Karsten
Vastaava opettaja, puhe- ja draamataide (tuntiopettajana 2018)

Mari Anttonen
Vastaava opettaja, puhe- ja draamataide

Kuvataiteen opintosuunta

Marja-Leena Ilmonen
Vastaava opettaja, MA, steinerpedagogi

Peter Elsner
Kuvataiteen- ja plastisen taiteen opettaja