Reijo Wilenius, filosofian emeritusprofessori
Snellman-korkeakoulun perustajajäsen, kunniajäsen.

 

Vakituiset opettajat

Yleisopinnot

Tellervo Kauttu
Yleisopinnot, vastaava opettaja, steinerpedagogi, eurytmisti

Mikael Hakkarainen
Yleisopinnot, vastaava opettaja, steinerpedagogi (hoitovapaalla)

 

Steinerpedagogiset opinnot

Tiina Ristolainen
Steinerpedagogi, varhaiskasvattajaopinnot, vastaava opettaja

Erika Kihlman
Steinerpedagogi, ansvaring lärare för den svenska utbildingen i småbarnsfostran

Päivi Kallius
Steinerpedagogi, luokanopettajaopinnot, vastaava opettaja

Markku Niinivirta
MA, tohtorikoulutettava, steinerpedagogi, luokanopettajaopinnot, vastaava opettaja (opintovapaalla)

Sirpa Rasimus-Tjäder
Steinerpedagogi, luokanopettajaopinnot, opinto-ohjaaja

 

Puhe- ja draamataiteen opinnot

Yvonne Karsten
Puhe- ja draamataideopinnot, vastaava opettaja

Mari Anttonen
Puhe- ja draamataideopinnot, vastaava opettaja

 

Kuvataiteiden opinnot

Marja-Leena Ilmonen
MA, steinerpedagogi, kuvataideopinnot, vastaava opettaja

Peter Elsner
Kuvataiteen- ja plastisen taiteen opettaja